ROCK 101

ROCK101 copyROCK101 – kursi më RROK në Akademinë Hollywood.1239781_10200308464977315_1252785651_n

Të gjithë muzikantët të cilët kanë arritur një cilësi në lojën e tyre mund të bëhen pjesë në kursin më RROK: ROCK 101!!

Rock101 është një kurs në grup që jepet një herë në javë dhe në të, bande të krijuara në Akademinë Hollywood ose jashtë saj, punojnë për të ngritur një repertor të ri muzikor dhe eksperimentojnë të luajturit në grup.
Rock101 është një kurs shumë i rëndësishëm për të gjithë ata që duan të luajnë muzikë moderne, pasi i përgatit për shumë aspekte të muzikës LIVE. Është i këshilluar si për të rinjtë që nuk kanë ndërtuar ndonjëherë ndonjë grup deri tek grupet e sapo afirmuara.

ROCK ON!