Të enjten, datë 15 Dhjetor 2015 ora 20:30 tek TULLA CENTER në Tiranë mbrëmje artistike me Elina Dunin, Bessa Myftiun dhe Gent Rushin. Muzikë Poezi dhe Bashkëbisedim. hyrja: 500 Lekë