Ngado nëpër revista shkencore, mund të lexosh për shqetësimet që ka sjellë teknologjia në zhvillimin e trurit të fëmijëve. Se si ajo i shpërqendron, dhe sjell defiçite kur ata rriten.   Në një artikull të këtyre ditëve përkthyem këtë paragraf:    [caption id="attachment_1460" align="alignleft" width="300"] nga @Getty images[/caption]   Në…