kitara

Intervistë me profesor Ladin

Intervista me profesor Vladimir Totën.

Si ka lindur dashuria për instrumentin tuaj dhe muzikën në tërësi ?

Dëshira për t’u marrë me muzikë me lindi rreth moshës 10 vjeç. Në shtëpinë e xhaxhait kishte shumë instrumenta muzikorë pas të cilëve gjithmonë kuriozohesha, por ishte kitara ajo që më tërhoqi më tepër: Gati-gati si një forcë magnetike!

Continue reading