Mësimdhënia!

Mësimdhënia “Shenja më e thellë e dijes së plotë është fuqia e të dhënit të dijes.” - Aristoteli                                                                   …

Koncerti Akustik i Klasave të Kitares.

                                                                                                    …