Si ndikon një klasë muzikore në grup tek fëmija juaj! Kurset në grup janë një mundësi shumë e mirë argëtimi dhe mësimi për fëmijët tuaj. Përpos kurseve individuale, ku i gjithë përqëndrimi i mësuesit është te ta, në kursin në grup fëmijët mësojnë të zhvillojnë sjellje të reja të nevojshme…