Akademia e Arteve ka nevojë për ju! Prej shumë vitesh nuk ka një piano profesionale të mirëfilltë për artistët që të luajnë. Në faqen e grepi.al mund të kontribuoni dhe ju për të bërë të mundur këtë blerje kaq të rëndësishme për botën e artit shqiptar. Emri juaj do të vendoset…