ROCK101

Si ndikon një klasë muzikore në grup tek fëmijët tuaj?

Si ndikon një klasë muzikore në grup tek fëmija juaj!

Kurset në grup janë një mundësi shumë e mirë argëtimi dhe mësimi për fëmijët tuaj.

Përpos kurseve individuale, ku i gjithë përqëndrimi i mësuesit është te ta, në kursin në grup fëmijët mësojnë të zhvillojnë sjellje të reja të nevojshme jo vetëm për kurset e muzikës, por edhe për situata të tjera në jetë.

Kursi ROCK101, në Akademinë Hollywood është një nga këto. Continue reading