fbpx
 

Viti Kalendarik 2014-2015 për arsimin parauniversitar në Shqipëri

23/03/2015

Sistemi Parashkollor

Fillon më 15 Shtator 2014 dhe mbaron më 5 Qershor 2015.

Pushime:

Periudha e parë: 24 Dhjetor 2014 – 4 Janar 2015

Periudha e dytë:  26 Mars 2015 – 31 Mars 2015

Provimet e Lirimit do të jenë nga 6-30 Qershor 2015.

Për Maturat, viti shkollor fillon më 15 Shtator 2014 dhe mbaron më 22 Maj 2015.

Provimet e maturës janë nga data 23 Maj – 30 Qershor

 

Marrë nga Ministria e Arsimit.