fbpx
 

E rëndësishme është që të luhet muzika :)

05/06/2015

Has gjithmonë pyetjen:
Të mësosh notat apo të luash muzikë me vesh?
Unë mendoj që secili ka rrugëtimin e tij në lojën në muzikë.
Nëse një nxënës është i aftë të luajë më shpejt duke imituar me sy a me të dëgjuar, atëherë le të ndiqet ky rrugëtim dhe leximi i notave të përshtatet me ngadalë.
Nëse punohet me nxënës të cilët janë të sigurtë kur kanë një partiturë përpara, le të punohet me ta në mësimin e notave duke u munduar që pak nga pak, të fitojnë një siguri më të madhe.

Sepse, kur një nxënës ndodhet në koncert është ai dhe instrumenti, dhe në ato momente, ajo çka vlen është muzika (Melodia, harmonia, ritmi). një lojë e mirë, kërkon emocion për pjesën, dhe emocioni vjen nga siguria që ka nxënësi në lojën e tij, ciladoqoftë rrugëtimi që ka marrë smile emoticoncello-stage-frame-940w