Sound Production

25/10/2018by admin

Sound Production është risia e vitit akademik 2018-2019

Me 6 poste Ableton Live dhe Ableton Push, për 10 javë nxënësit ftohen të mësojnë mbi teknikat e sound production dhe të krijojnë këngët e tyre.

Klasa ka pagesë trimestrale prej 9500 Lekësh.

Klasa e Sound Production ka disa orare të mërkurën pasdite

Kontaktoni
Rruga Qemal Stafa 206, Tiranë
069 22 11158
Email