Leksione për të rritur

Leksione Muzike
45 minutëshe
1 herë në javë për 5 javë!
Nuk është asnjëherë vonë për të nisur leksionet muzikore.
Ju keni mundësinë të mësoni të luani instrumentin tuaj të preferuar edhe pse nuk i keni ndjekur këto klasa në fëmijërinë tuaj.
Leksionet për të rritur janë 45 minutëshe dhe kanë një frekuentim një herë në javë.
Paketa 5 Leksioneshë
LEKË
01234567890012345678900123456789001234567890
Kurse për të rritur
Ne e kuptojmë se sa e vështirë mund të jetë në ditët e sotme që të ndiqni leksionet muzikore për një kohë të gjatë, prandaj kemi paketën tonë për të rritur me 5 leksione për vetëm 7000 lekë.
Kështu ju mund të jeni shumë të qetë nëse pas 5 javësh nuk do të mund ta ndiqni më leksionin apo keni ngarkesë në punën tuaj.