Një ambient i ndërtuar nga vetë mësuesit

Të frymëzuar drejt një edukimi sa më cilësor
https://akademiahollywood.com/wp-content/uploads/2023/05/119007554_4283076855097918_6684260565146114421_n.jpg

Akademia Hollywood

Akademia Hollywood prej 14 vitesh (2009) ka pritur mbi 1600 nxënës dhe familje të cilat kanë përzgjedhur këtë institucion për edukimin artistik të tyre apo të fëmijëve të tyre.

Në këtë Akademi, ofrohen klasa individuale dhe kolektive të zhanreve të ndryshme artistike si:
MUZIKË dhe TEATËR

EdukimiPedagogët që punojnë pranë kësaj akademie janë të gjithë muzikantë profesionistë, të cilët kanë vite eksperience dhe në mësimdhënie.
Larmia e stileve të mësimdhënies bën që çdo i interesuar të gjej pedagogun më të përshtatshëm për të ndjekur leksionet që i interesojnë.

Akademia Hollywood është e ndërtuar si qendër sociale, me anë të aktiveteteve të ndryshme që organizohen gjatë vitit, muzikantët ndërtojnë një komunitet mes tyre që bën një urë lidhje të fortë jo vetëm gjatë kohës që ata janë pjesë e Akademisë Hollywood por dhe më vonë.

Ne besojmë se edukimi artistik është një gur themeltar në edukimin e individit, dhe besojmë në vlerat e paçmueshme që ky edukim përcjell tek çdo individ, dhe kjo na bën ne të jemi më të kërkuarit për klasat e arteve në Tiranë.

https://akademiahollywood.com/wp-content/uploads/2023/05/54463122_2523694067702881_8170675797418311680_n.jpg

Aplikoni këtu!