Tarifat

Tarifat

Kurset Muzikore 30 minutëshe (individuale)

Tarifat Mujore janë për të gjithë të regjistruarit prej muajit Tetor - 21 Qershor. Të gjithë të regjistruarit nga Prilli në Shtator, mund të shohin Paketat me 5 Leksione.
1 herë në javë
Lek
01234567890012345678900123456789001234567890
Tarifa Mujore
Leksionet 30 minutëshe individuale 1 herë në javë. Këto tarifa Mujore janë të aplikueshme për nxënësit që ndjekin leksione prej Shtatorit - 21 Qershor. Tarifat Mujore nuk janë të aplikueshme për të rriturit.
2 herë në javë
Lek
01234567890012345678900123456789001234567890
Tarifa Mujore
Leksionet 30 minutëshe individuale 2 herë në javë. Këto tarifa Mujore janë të aplikueshme për nxënësit që ndjekin leksione prej Shtatorit - 21 Qershor. Tarifat Mujore nuk janë të aplikueshme për të rriturit.
Paketa Verore/Të rriturish
Lek
01234567890012345678900123456789001234567890
Paketa 5 Leksionëshe
Paketat 5 leksionëshe mund të përdoren për të gjithë të regjistruarit nga muaji PRILL deri në Shtator. Tarifat mujore aplikohen nga Shtatori në 21 QErshor. Për të rriturit, paketat 5 leksionëshe janë të vetmet paketa të ofruara.
Tarifat

Kurset e muzikës 45 minutëshe (individuale)

Tarifat Mujore janë për të gjithë të regjistruarit prej muajit Tetor - 21 Qershor. Të gjithë të regjistruarit nga Prilli në Shtator, mund të shohin Paketat me 5 Leksione.
1 herë në javë
Lek
01234567890012345678900123456789001234567890
Tarifa Mujore
Leksionet 45 minutëshe individuale 1 herë në javë. Këto tarifa Mujore janë të aplikueshme për nxënësit që ndjekin leksione prej Shtatorit - 21 Qershor. Tarifat Mujore nuk janë të aplikueshme për të rriturit.
2 herë në javë
Lek
0123456789001234567890012345678900123456789001234567890
Tarifa Mujore
Leksionet 45 minutëshe individuale 2 herë në javë. Këto tarifa Mujore janë të aplikueshme për nxënësit që ndjekin leksione prej Shtatorit - 21 Qershor. Tarifat Mujore nuk janë të aplikueshme për të rriturit.
Paketa Verore/Të rriturish
Lek
01234567890012345678900123456789001234567890
Paketa 5 Leksionëshe
Paketat 5 leksionëshe mund të përdoren për të gjithë të regjistruarit nga muaji PRILL deri në Shtator. Tarifat mujore aplikohen nga Shtatori në 21 Qershor. Për të rriturit, paketat 5 leksionëshe janë të vetmet paketa të ofruara.
Tarifat

Klasat Kolektive

Tarifat 10 Javore
TEATËR
Lek
0123456789001234567890012345678900123456789001234567890
Tarifat 10 javore për klasat Kolektive për klasat 60 minutëshe. Për nxënësit e Akademisë Hollywood që ndjekin një leksione individuale ka 10% ulje për klasat kolektive
MUZ
Lek
01234567890012345678900123456789001234567890
Tarifat 10 javore për klasat Kolektive. (MUZ, ROCK 101 dhe Ansamble)
Teatër i Avancuar
Lek
0123456789001234567890012345678900123456789001234567890
Tarifat 10 javore për klasat Kolektive të teatrit 90 minutëshe - grupi i të avancuarve.

Vendosni orarin tuaj javor!

Book your first class today