Himni Kombëtar – Partitura

December 8, 2023by klodeta

Këtu mund të shkarkoni partiturat e Himnit Kombëtar:           Klikoni këtu për partiturat:   Partitura e Himnit Kombëtar për  Pianistët fillestarë në Do Partitura e Himnit Kombëtar për Pianistët në Fa   Partitura e Himnit Kombëtar për Violinistët në Re  Partitura e Himnit Kombëtar për Cellot në Sol Partitura e Himnit...